CLEARINGHOUSE SEARCH 2555

ค้นหารหัสผ่านสำหรับเข้าระบบ Clearinghouse ประจำปีการศึกษา 2555

เลขที่ผู้สมัคร/เลขที่นั่งสอบ:

  *

รหัสประจำตัวประชาชน:

 
   
   * รับผ่าน มช. ให้ใช้เลขที่ผู้สมัคร ถ้ารับผ่าน มอ. ให้ใช้เลขที่นั่งสอบ
 มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ ให้แจ้งรหัสประชาชน ชื่อ นามสกุลมาที่ kaeg_chaiya@hotmail.com