โครงการรับตรงของ มข. สำหรับกลุ่มนักเรียนชั้น ม. 6 และ ปวช.3

กรุณาอ่านขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจ
ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการสมัคร

กรณีที่ได้สมัครแล้วให้ คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบสถานภาพการสมัคร หรือ พิมพ์เอกสารต่างๆ ได้
มีปัญหาในการสมัครหรือพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินแจ้งได้ที่ kaeg_chaiya@hotmail.com

1. สำหรับกลุ่มนักเรียนชั้น ม.6/ปวช. 3 เท่านั้น สมัครสอบวิชาต่างๆ ได้ตามต้องการ โดยคิดว่าสมัครสอบ 5 วิชาแรกแบบเหมาจ่าย 500 บาท วิชาที่ 6 เป็นต้นไปคิดวิชาละ 50 บาท

คลิกที่นี่เพื่อดูสาขาที่เปิดรับสมัครของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ ม. เครือข่าย เพื่อประกอบการเลือกสอบวิชาต่างๆ ให้ตรงกับสาขาที่ต้องการสมัคร

2. กรอกให้ถูกต้องที่สุด โดยศึกษาขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียด และคำถามที่ถามบ่อยๆ ให้เข้าใจ และเมื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้อีก

          ถ้าต้องการจะเปลี่ยนวิชาสอบ หรือ เปลี่ยนศูนย์สอบหลังจากที่ได้บันทึกข้อมูลไปแล้ว ผู้สมัครจะต้องไปชำระเงินของการสมัครครั้งแรกก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนวิชาสอบ หรือ ศูนย์สอบได้
          โดยนักเรียนจะต้อง
gเข้าสู่ระบบ แล้วทำการเพิ่มรายวิชาที่ต้องการเพิ่มและ/หรือเปลี่ยนแปลงสนามสอบ ค่าดำเนินการรายการละ 100 บาท
ภายในวันที่ 13 ก.ย. 56 ซึ่งถ้ามีการเพิ่มรายวิชาความถนัดรหัส 10-23 จะต้องชำระเงินเพิ่มอีกวิชา 200 บาท

3. ผู้สมัครสามารถเลือกศูนย์สอบ / จังหวัด ที่อยู่ใกล้และสะดวกที่สุด

4. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ผู้สมัครจะต้องพิมพ์เอกสารใบแจ้งการชำระเงินที่แสดงจำนวนเงินและรายชื่อธนาคาร/ปรษณีย์ ผู้สมัครจะต้องนำไปชำระเงินที่เค้าน์เตอร์ธนาคาร/ปรษณีย์เท่านั้น และต้องชำระงินระหว่างวันที่ 26 ส.ค. - 16 ก.ย. 56 เท่านั้น

5 กรอกรหัสประจำตัวนักเรียนและรหัสประจำตัวประชาชน แล้วคลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบการสมัคร" เพื่อเข้าสู่ระบบการสมัคร

รหัสประจำตัวนักเรียน:

 

รหัสประจำตัวประชาชน:

 
   

ถ้า Log In ไม่ผ่าน กรุณาติดต่อ ครูแนะแนว หรือ อาจารย์ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนของนักเรียน เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ทางโรงเรียนได้ส่งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หรือถ้าพบว่าชื่อ และนามสกุล ผิดหลังจาก Log In ผ่านแล้ว ให้ออกจากการสมัครก่อน แล้วติดต่อ ครูแนะแนว หรือ อาจารย์ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ให้เข้าไปแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะสมัครกับ มข. อีกที

มีคำถาม ต้องการแจ้งปัญหา ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ kaeg_chaiya@hotmail.com, hatairat_na@hotmail.com, junet111@hotmail.com
add msn ข้ามาสอบถามได้ หรือ ติดต่อทาง fanpage ดยกด LIKE ที่ http://www.facebook.com/kkuquotapage  
หรือ 081-546-8165
, 087-233-5751, 084-600-4391 รือ 043-202-660
หรือที่กระดานถามตอบที่ http://reg2.kku.ac.th/eregistration/webboard/index.asp?groupid=10